» KKU Scholarships

2 สิงหาคม 59
ทุน The Hitachi Global Foundation’s Programs in 2017 ประจำปี 2560 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้ผู้สนใจติดต่อคณะฯเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุน ...[Read More]
28 กรกฎาคม 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบ 59 งวดที่2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบ 59 งวดที่2...[Read More]
27 มีนาคม 59
ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (International Visiting Scholar) 2559
หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559...[Read More]