KKU Scholarships

» KKU Scholarships

12 กรกฎาคม 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 (งวดที่ 1)...[Read More]
27 เมษายน 61
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...[Read More]
22 มีนาคม 61
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561...[Read More]