» General Scholarships

10 พฤษภาคม 59 07:00:00
ทุน Endeavour Scholarships and Fellowship
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี...[Read More]
2 พฤษภาคม 59 14:54:07
งานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2559
งานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...[Read More]
2 พฤษภาคม 59 14:36:46
งาน Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเมืองจัดงานสำหรับงานนิทรรศการช่วงฤดูร้อน...[Read More]
2 พฤษภาคม 59 14:26:52
โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2016
โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2016 เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2016 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)...[Read More]