» General Scholarships

3 กุมภาพันธ์ 60
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University
กำหนดการรับสมัคร - ภาคฤดูใบไม่ร่วง (เข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2560 ---Fall 2017) จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 -...[Read More]
3 กุมภาพันธ์ 60
Yamaguchi University, Japan is now opening the application for student exchange
- Fall (October) 2017 semester - Nomination deadline: March 3, 2017 - Spring (April) 2018 semester - Nomination deadline: September 8, 2017...[Read More]
16 มกราคม 60
รับสมัครทุนการศึกษา SMBC ประจำปี 2559-2560
จัดส่งเอกสารไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ...[Read More]