» General Scholarships

20 กุมภาพันธ์ 61
New Zealand ASEAN Scholarships 2018 Selection Round
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2561 (เที่ยงคืนเวลาประเทศนิวซีแลนด์)...[Read More]
14 กุมภาพันธ์ 61
ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี
กำหนดส่งเอกสารที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561...[Read More]
8 กุมภาพันธ์ 61
ทุน ASEM Work Placement Programme
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561...[Read More]
5 กุมภาพันธ์ 61
Yamaguchi University Summer Program on Japanese Language and Culture
ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561...[Read More]
2 กุมภาพันธ์ 61
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561...[Read More]