» General Scholarships

8 มีนาคม 61
2018 Feng Chia University International Summer School
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 4 พฤษภาคม 2561...[Read More]
20 กุมภาพันธ์ 61
New Zealand ASEAN Scholarships 2018 Selection Round
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2561 (เที่ยงคืนเวลาประเทศนิวซีแลนด์)...[Read More]
14 กุมภาพันธ์ 61
ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี
กำหนดส่งเอกสารที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561...[Read More]
8 กุมภาพันธ์ 61
ทุน ASEM Work Placement Programme
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561...[Read More]