บราซิลรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)

» บราซิลรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) (564 Views)

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปีที่อาศัยอยู่ประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dce.mre.gov.br/en/PEC/G/processo_seletivo/inscricoes/2019.php

และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
cultural.bangkok@itamaraty.gov.br

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 8 สิงหาคม 61