» ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2561 (763 Views)

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับบุคคลทั่วไป) เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีประเทศในทวีปยุโรป (สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมันี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์) หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน 
ผู้สนใจสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 หรือศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้ที่ http://www.bam.co.th/

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 2 เมษายน 61