» รับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkey Scholarships) 2018 รอบที่ 2 (754 Views)

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีได้เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตุรกี (Turkey Scholarships) ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (รอบสอง) สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561

ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาตุรกี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.turkiyeburslari.gov.tr หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@turkiyeburslari.gov.tr หรือทางโทรศัพท์หมายเลข +90 850 455 0982

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 5 มีนาคม 61