General Public Relations

» General Public Relations

6 มิถุนายน 60
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีกา...[Read More]
25 เมษายน 60
1st Walailak University Cutural Camp 2017 between 25th June - 1st July 2017 at Walailak Univ...[Read More]
20 เมษายน 60
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบ IDP-IELTS Mock Test IDP-IELTS Mock Test ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 256...[Read More]