General Public Relations

» General Public Relations

15 พฤษภาคม 61
ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบ IELTS Mock Test สมัครและชำระมัดจำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พ.ค. 256...[Read More]
11 เมษายน 61
การประชุม 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561...[Read More]
22 มีนาคม 61
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่...[Read More]
12 มีนาคม 61
โครงการ SINGHA BIZ COURSE ปีที่ 10 สำหรับ นศ. ต่างชาติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 กำหนดสอบสัมภา...[Read More]