» NEWS

30 มกราคม 60
มข. ต้อนรับเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย 4 ประเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับเอกอัครราช...[Read More]
4 มกราคม 60
มข. เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างสองสมาคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 มข. เข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างสองสมาคม ครั้งที่ 7 ป...[Read More]