ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "Why I want to have my adventure in Malaysia"

» ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "Why I want to have my adventure in Malaysia" (1051 Views)

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดการประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malasia Adventure 2018 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียครบรอบ 60 ปี จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี ร่วมเขียนและส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "Why I want to have my adventure in Malaysia" ซึ่งเรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและมีความยาวไม่เกิน 300 คำ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ และที่พักพร้อมบริการการท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 วัน 2 คืน 

ผู้สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์หน้า Facebook page ของ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Leowania Leow ทางอีเมล์ leowania@kln.gov.my หรือโทรศัพท์ 02-6296800 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 30 เมษายน 61