» มข. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันกวางสี สาธารณรัฐประชานชนจีน (368 Views)

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากคณะหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันกวางสี สาธารณรัฐประชานชนจีน นำโดย Professor Hu Jianhua, Vice President of Party School of CPC Guangxi Zhuang Autonomous Region Committee คณะผู้บริหารจาก Party School of CPC Guangxi Zhuang Autonomous Region Committee พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณกร วันที่ 26 มีนาคม 2561

            รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี กล่าวว่า "ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เพียงแต่เป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเสมอมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน มีการพัฒนาและผูกพันกันมายาวนาน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทั้งระดับผู้นำ ระดับหน่วยงาน และระดับประชาชน

            ในปัจจุบันประเทศจีนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่ในทุกด้าน ประกอบกับการเมืองที่มั่นคง และความมีศักยภาพรอบด้าน ทำให้จีนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย–จีนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในกรอบทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี และเวทีภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือทางการค้าภายใต้กรอบความตกลงเอฟทีเอ (FTA) อาเซียน-จีน ซึ่งความตกลงดังกล่าวทำให้การค้าสองฝ่ายขยายตัวอย่างมาก ทำให้กลายเป็นประเทศส่งออกรายใหญ่ที่สุดของไทย และขณะเดียวกันจีนยังเป็นประเทศที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับสองอีกด้วย"

            นอกจากนี้ ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งคณะมนุษยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันขงจื่อ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ ความคิดที่ได้จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19  ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย  สถานการณ์ทั่วไปของประเทศจีน และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน ที่จะจัดขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2561

            การมาเยือนของคณะผู้บริหารจากสถาบันกวางสีในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีให้กับทั้งสองสถาบันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขยายการเรียนรู้และสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันต่อไป โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีที่จะร่วมมือ กับทางกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และทางสถาบันกวางสี ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาและวิชาการอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยในวันนี้จะนำมาซึ่งโอกาสอันดีในการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่ทั้งสองประเทศดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ข่าว: บริพัตร ทาสี


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 28 มีนาคม 61