» ผู้บริหารกองการต่างประเทศต้อนรับ ผู้บริหารทุนมูลนิธิฮิตาชิ (324 Views)

วันที่ 7 มีนาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะผู้บริหารทุนมูลนิธิฮิตาชิ นำโดย Mr.Hiroyuki Onodera, กรรมการผู้จัดการ และ Ms. Tamami Ono, ผู้ประสานงาน ในโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนโครงการ Hitachi Scholarship Research Support ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 และในเย็นวันดังกล่าวคณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยศิษย์เก่าร่วมเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารมูลนิธิฮิตาชิอย่างอบอุ่น ปัจจุบันมีอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฮิตาชิรวมทั้งสิ้นมากว่า 30 ท่าน และในการมาเยือนของผู้บริหารทุนมูลนิธิฮิตาชิในครั้งนี้ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสมาคมศิษย์เก่าฮิตาชิเป็นอย่างมาก


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 8 มีนาคม 61