» กองการต่างประเทศจัดการแข่งขัน Live Audition FameLab 2018 (367 Views)

วันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. -14.00 น. ณ หอภายนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา วรรณโตภาคงาม กล่าวต้อนรับและเปิดงาน Live Audit Thailand 2018 ณ อาคารสิริคุณากร วันที่ 4 มีนาคม 2561 ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยกองการต่างประเทศ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริติช เคานซิล โดยจัดการแข่งขันค้นหาผู้มีความสามารถในการนำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาสื่อสารให้สนุก และน่าสนใจได้ในเวลา 3 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่าย โดยในงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการนำเสนอข้อมูลของ Famelab โดย นายปริญญา ขินหนองจอก นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ชนะเลิศรางวัล Famelab 2017 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Famelab ณ เมือง Cheltenham  ประเทศอังกฤษ  ได้มาบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน Famelab และแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่ง หลังจากนั้นจึงเข้าสูช่วงรอบรอบคัดเลือก(audition)สดต่อหน้ากรรมการ สำหรับ FameLab Thailand 2018 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบรอบคัดเลือก(audition)สดต่อหน้าคณะกรรมการ จำนวน 12 คน ซึ่งมาจากทั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และตัวแทนบุคคลทั่วไป ซึ่งเดินทางมาจากทั้งจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และบางท่านเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย จากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกจากเวที FameLab ทั้งประเภทคลิปและรอบคัดเลือก(audition)สดต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง จะได้เข้าอบรมเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อชิงชัยเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ เมือง Cheltenham  ประเทศอังกฤษ  ในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้ด้วย


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 5 มีนาคม 61