» ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (1026 Views)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดทุน 4 ประเภท ดังนี้

1.ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)

2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)

3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)

4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โทร. 02-3446490 อีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au และสามารถสมัครได้โดยตรงที่ http://internationaleducation.gov.au/endeavour ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560


Poster : วดิณลดา ธุระธรรม [Ms. Wadinlada Thuratham] | 16 มิถุนายน 60