10 สิงหาคม 60 00:00:00
International Student Day 2017


General Scholarships
More

ประชาสัมพันธ์ทุน MOBILE+3 ประเทศโปรตุเกส
ทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ University of Porto ประเทศโปรตุเกส ระยะเวลา 5 วัน เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ...[Read More]
ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560...[Read More]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารจะต้องส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (นับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)...[Read More]

KKU Scholarships
More

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (งวดที่ 2)
นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด และส่งเอกสารหลักฐานมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560...[Read More]
ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (งวดที่ 1)
จัดส่งเอกสารที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560...[Read More]

News Letter
More