8 มีนาคม 61
ผู้บริหารกองการต่างประเทศต้อนรับ ผู้บริหารทุนมูลนิธิฮิตาชิ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะผู้บร...[Read More]


22 มีนาคม 61
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่...[Read More]
12 มีนาคม 61
โครงการ SINGHA BIZ COURSE ปีที่ 10 สำหรับ นศ. ต่างชาติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 กำหนดสอบสัมภา...[Read More]


General Scholarships
More

17 เมษายน 61
Niigata University Student Exchange Program (Spring 2018)
รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561...[Read More]
9 เมษายน 61
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kumamoto University Summer Program
ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561...[Read More]

KKU Scholarships
More

22 มีนาคม 61
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561...[Read More]


Research Grants
More

22 มีนาคม 61
MARIE SKLODOWSKA-CURIE (MSCA) FELLOWSHIPS CALL FOR APPLICATION!!
MSCA Individual Fellowships. An Opportunity for ASEAN Researchers to Spend Up to 2 Years at a Lab in Europe. Call Opens 12 April, 2018 and Deadline is...[Read More]
7 มีนาคม 61
The Academic Writing Residency Programme in Bellagio Center 2018
The call for applications to “the Academic Writing Residency Programme in Bellagio Center” is now open until May 1, 2018...[Read More]
22 กันยายน 60
European Research Council (ERC) Synergy Grant.
European Research Council (ERC) Synergy Grant - ASEAN Researchers Eligible. Deadline 14 November 2017...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน