8 มีนาคม 61
ผู้บริหารกองการต่างประเทศต้อนรับ ผู้บริหารทุนมูลนิธิฮิตาชิ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะผู้บร...[Read More]


11 เมษายน 61
การประชุม 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561...[Read More]


General Scholarships
More

25 เมษายน 61
FY2018 Summer Japanese Business Internship Program
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 ...[Read More]
27 เมษายน 61
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก UNESCO
ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก UNESCO ภายใต้โครงการ Participation Programme ปี 2018-2019...[Read More]
17 เมษายน 61
Niigata University Student Exchange Program (Spring 2018)
รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561...[Read More]

KKU Scholarships
More

27 เมษายน 61
!!ด่วน!! ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...[Read More]
22 มีนาคม 61
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561...[Read More]


Research Grants
More

22 มีนาคม 61
MARIE SKLODOWSKA-CURIE (MSCA) FELLOWSHIPS CALL FOR APPLICATION!!
MSCA Individual Fellowships. An Opportunity for ASEAN Researchers to Spend Up to 2 Years at a Lab in Europe. Call Opens 12 April, 2018 and Deadline is...[Read More]
7 มีนาคม 61
The Academic Writing Residency Programme in Bellagio Center 2018
The call for applications to “the Academic Writing Residency Programme in Bellagio Center” is now open until May 1, 2018...[Read More]
22 กันยายน 60
European Research Council (ERC) Synergy Grant.
European Research Council (ERC) Synergy Grant - ASEAN Researchers Eligible. Deadline 14 November 2017...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน